اتحادیه می گوید RMT پیشنهاد پرداخت جدیدی از اپراتورهای قطار دریافت کرده است | RMT

به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،

RMT پیشنهاد جدیدی از اپراتورهای قطار دریافت کرده است. اتحادیه گفت، امیدها را برای پیشرفت در اختلاف طولانی مدت حقوق افزایش می دهد.

این هفته مذاکرات در لندن با RMT و Rail Delivery Group (RDG) که نماینده شرکت های قطار هستند و همچنین به طور جداگانه با Network Rail ادامه دارد.

RDG گفت که “بهترین و آخرین پیشنهاد” را برای خدمه قطار و کارکنان ایستگاه ارائه کرده است، از جمله افزایش دستمزد 9٪ در طول دو سال، با 5٪ به ژانویه 2022.